Funktionalitet som förenklar

ANGLEFIX är det patentsökta verktyget som automatiskt ger rätt vinkel vid kapningsarbeten, t ex gersågning, utan tidsödande mätningar och beräkningar. Anglefix visar sin styrka så snart det handlar om vinklar som avviker från 90 grader.

När Anglefix vrids till den vinkel man vill åstadkomma, delar den roterande indikatorflaggan helt enkelt vinkeln med två. Den exakta korrekta geringsvinkeln ställs sedan in genom att verktyget läggs parallellt med arbetsstycket, sågbladet ställs i vinkeln som indikatorflaggan visar, och resultatet blir en perfekt passning. Genom att inga avläsningar eller beräkningar behöver göras, blir det heller inga fel. Med Angelfix blir resultatet rätt varje gång!

 

Mätning med Anglefix

Klicka på bilderna

Anglefix tillsammans med fogsvans
Anglefix tillsammans med geringssåg
Anglefix tillsammans med kapsåg
Anglefix tillsammans med bandsåg